Förstudie BCM & ISO22301

Uppdragsbeskrivning

Vi vill hjälpa en av våra viktiga kunder med ett intressant uppdrag som innebär en förstudie för införande av BCM och ISO22301.

Uppdraget består i att genomföra och leda en förstudie för införande och implementering av en centraliserad hantering/funktion/system för BCM och ISO22301.

Organisationen har idag decentraliserade men upparbetade funktioner inom olika delar av organisationen.

Uppdraget kräver specifika erfarenheter av:

- liknande uppdrag i andra stora organisationer

- God kännedom av BCM och ISO22301

- Erfarenhet av att driva och genomföra förstudie.

Förstudien syftar till att utgöra beslutsunderlag och skall således innefatta bla kostnad, tidplan, systemstöd, eventuell ny central funktion samt påverkan av befintlig organisation.

Uppdrag

Förstudie BCM & ISO22301

Plats

Malmö

Kompetensområde

Projektledning

Arbetstid

100%

Språkkrav

Svenska

Startdatum

2023-02-20

Publiceringsdatum

2023-01-18

Ansök senast

2023-03-31

Kontaktperson

Andreas Engman, andreas.engman@sigma.se, 46706524741