Installationsledning & Montageledning

Uppdragsbeskrivning

Nu finns möjligheten för dig som har installationsledning som ditt hemmaområde att hugga på ett nytt spännande uppdrag.

Vi har kunder verksamma inom processindustri i regionen som behöver fylla på i leden med installationsledning och montageledning för att hantera pågående och kommande investeringsprojekt.

För att passa i denna rollen behöver du ha gedigen erfarenhet av liknande roller där du ute på golvet hanterar och styr både interna resurser och externa entreprenörer. Ofta blir du involverad i projekten redan i designfas för att kunna påverka och tillse en effektiv och inte minst säker installationsfas. Under installation hanterar du daglig styrning, planering, uppföljning, tillståndshantering, allt med ett starkt säkerhetsfokus då det är högst prioriterat av kunden.

Projekten kan variera från enklare komponenter till större system, uppgraderingar, kapacitetsökningar eller helt nya processer.

Du måste vara en stark lagspelare och vara duktig på att kommunicera och koordinera.

Uppdraget förväntas pågå minst 6 månader med stor möjlighet till förlängning.

Uppdrag

Installationsledning & Montageledning

Plats

Helsingborgsområdet

Kompetensområde

Mekanikutveckling

Arbetstid

100%

Språkkrav

Svenska och Engelska

Startdatum

2022-10-01

Publiceringsdatum

2022-09-22

Svar senast

2022-10-30

Kontaktperson

Andreas Engman, andreas.engman@sigma.se, 46706524741