Siemens PLC programmerare i Kristiandstadstrakten

Uppdragsbeskrivning

Till en kund i Kristiandstadsområdet behöver vi en Siemens PLC programmerare.

Du behöver minst 2 års erfarenhet av Siemens för de lättare uppgifterna, dessa är deltid. Vissa större och svårare programmeringsuppgifter finns också för rätt person.

Kunden kommer i framtiden behöva support. Vi vill därför att du lär upp vår personal i Malmö på kundens system och kod så att vi kan hantera support centralt.

Uppdrag

Siemens PLC programmerare i Kristiandstadstrakten

Plats

Kompetensområde

Systemutveckling

Arbetstid

Språkkrav

Startdatum

1970-01-01

Publiceringsdatum

2022-10-20

Svar senast

2022-11-30

Kontaktperson

Freja Alvarsdotter, freja.alvarsdotter@sigma.se, 46768436277