Lärare YH introduktion till datakommunikation

Uppdragsbeskrivning

För en yrkesskola i Malmö söker vi nu en lärare för kursen introduktion till datakommunikation.

Kursen huvudsakliga innehåll
Kursen ska ge kunskaper om industriell datakommunikation och digital överföring. De studerande ska få kunskaper om nätverksteknologier såsom Ethernet och fältbussar. Därtill ska kursen ge kunskaper om nätverkskomponenter.


Kursens mål Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs.

Den studerande ska:
- Ha kunskaper om smarta enheter kopplade till industriell automation
- Ha kunskaper om dataöverföringshastigheter samt kommunikationsprotokoll för Ethernet, Profibus och HART
- Ha kunskaper om nätverksteknologier och komponenter
- Ha kunskaper om standarder och förkortningar inom datakommunikation
- Ha färdigheter i att mäta, analysera och observera IP-nätverk
- Ha kunskaper om fjärravläsning, ringnätverk och realtidsprotokoll

I uppdraget ingår även förberedelse, start för detta är omgående.

Uppdraget utförs delvis på plats i Malmö och delvis på distans från valfri ort.

Uppdrag

Lärare YH introduktion till datakommunikation

Plats

Kompetensområde

Digitalisering

Arbetstid

30%

Språkkrav

Svenska, Engelska

Startdatum

2021-11-08

Publiceringsdatum

2021-10-05

Svar senast

2021-10-29

Kontaktperson

Joel Carnemalm, joel.carnemalm@sigma.se, 46702949681