Föreläsare/Lärare "En digitaliserad och automatiserad karriär"

Uppdragsbeskrivning

För en ny yrkesutbildning inom automation och digitalisering söker vi nu en person med lång erfarenhet i branschen som är sugen på att föra vidare sina kunskaper till ett gäng motiverade elever.

Föreläsningsperioden är V.35-V36 med 18h föreläsning/vecka, rimlig tid till förberedelse kommer och att tillhandahållas.

Kursbeskrivning:

Kursen ska ge studerande kunskaper om dagens arbetsmarknad och hur den påverkas av digitalisering och

automatisering. Vidare ska den studerande få inblick i yrkesrollens framväxt och möjliga utveckling i framtiden.

Särskilt fokus läggs vid hur nya teknologier som t.ex. AI, Internet of Things och Big data förändrat branschstrukturer. De studerande får både insikter och verktyg för att hålla sig uppdaterade i en yrkesroll med hög förändringstakt.

Mål som de studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs. De studerande ska:

- Kunna redogöra för de största faktorerna som skapat dagens digitala och automatiserade arbetsmarknad

- Kunna förklara hur framväxten av nya teknologier har påverkat olika branscher

- Ha färdigheter i omvärldsbevakning och värdering av teknologisk utveckling

- Ha förståelse för gruppdynamik och hur kommunikationen i ett arbetslag påverkar dess problemlösnings- och Beslutsfattningsförmåga

Det finns möjlighet att avstå delen "gruppdynamik och kommunikation", det finns också möjlighet att föreläsa enbart delar av kursen.

Vid intresse eller för mer information vänligen kontakta:
Joel Carnemalm

0702949681

Joel.carnemalm@sigma.se

Uppdrag

Föreläsare/Lärare "En digitaliserad och automatiserad karriär"

Plats

Distans eller Malmö/Gävle/Sundsvall

Kompetensområde

Digital kommunikation

Arbetstid

Deltid

Språkkrav

Svenska

Startdatum

2021-08-30

Publiceringsdatum

2021-06-07

Svar senast

2021-07-31

Kontaktperson

Joel Carnemalm, joel.carnemalm@sigma.se, 46702949681